Přejít na menu
TECON s.r.o. - Úvodní stránka
Napište firmě TECON s.r.o.
CREVIS

Programovatelné kontrolery pro I/O CREVIS

Síťové kontrolery MODBUS TCP/RTU programovatelné v systému CODESYS

NA-9371 a NA-9372 jsou kontroléry systému vzdálených vstupů a výstupů CREVIS, které umožňují vykonávat programy řídící průmyslové aplikace.

Programy pro tyto kontroléry jsou konfigurovány v moderním programovacím prostředí CoDeSys ve verzi 3.5 SP3 Patch 1 ve všech programovacích jazycích daných normou IEC 61131-3.

Doporučujeme prostudovat uživatelskou příručku, ve které je popsána konfigurace modulů krok za krokem a úvod do všech programovacích jazyků systému CoDeSys.

CoDeSys je univerzální vývojové prostředí podle standardu IEC 61131-3 pro programovatelné automaty - PLC. CoDeSys nabízí v souladu s normou různé programovací jazyky, které nejlépe odpovídají charakteru programu řízené technologie. V rámci jednoho projektu je pak možné programovací jazyky volně kombinovat.

K dispozici jsou tyto jazyky :
IL - Instruction List (instrukční sada, strojové instrukce)
ST - Structured Text (programovací jazyk podobný Pascalu)
LD - Ladder Diagram (liniový diagram, „kontaktplan“)
SFC - Sequential Function Chart (sekvenční funkční diagram)
FBD - Function Block Diagram (diagram funkčních bloků)
CFC - Continuous Function Chart (kontinuální funkční diagram)


Nahoru